Beleid vir Opleiding en Ontwikkeling


Die Bestuur van die Suidlander Noodplan inisiatief het oor jare baie tyd spandeer om ‘n sleutelgroep van ‘n paar duisend mense as personeel op te lei wat vlugtelinge in tye van nasionale anargie, te ontvang. 

Die huidige situasie noodsaak egter dat opleiding van verdere individue vir toekomstige effektiewe aanwending in en tydens die uitvoering van die Noodplan inisiatief  so spoedig moontlik op die mees effektiewe wyse, met die minste ontwrigitng en die minste finansiële impak op die individu, beskikbaar gestel word.

Dit het meegebring dat Bestuur bestuurstelsels ge-implementeer het om hierdie inisiatief deur middel van verdere opleiding en ontwikkeling aan lede beskikbaar te stel deur middel van ‘n Afstand Onderrig Kollege.